• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • Nezabudnuteľný zážitok – Euroscola 2018

      V dňoch 4. 12. – 8. 12. 2018 sa 24 žiakov zúčastnilo programu Euroscola 2018 v Štrasburgu. Na jeden deň sme sa stali poslancami Európskeho parlamentu.

      Program bol zaujímavý. Najskôr jednotliví zástupcovia škôl predstavili svoju školu a tradície krajiny, následne traja poslanci reagovali na globálne témy, ktoré sme neskôr riešili aj my v menších skupinkách.

     • Ambasádorská škola OA Poprad

      Žiaci našej Obchodnej akadémie Poprad sa zapojili do vzdelávacieho projektu Ambasádorská škola EP.

      Európsky parlament, ako jedna z hlavných inštitúcií Európskej únie, pripravil vzdelávací program pre stredné školy pod názvom Ambasádorská škola Európskeho parlamentu (European Parliament Ambassador School, ďalej „EPAS“). Cieľom programu je zvýšiť povedomie mladých ľudí o Európskej únii, podnietiť zvýšenie ich záujmu o európske dianie i o aktívne zapájanie sa doň, vrátane vyššej účasti mladých na eurovoľbách v roku 2019. Európsky parlament je jediným nadnárodným zhromaždením s rozhodovacími právomocami, ktorého členovia a členky sú priamo volení a volené v jednotlivých členských štátoch Európskej únie.

     • 6. ročník EUROFONDUE

      Súťaž Eurofondue ponúka nielen priestor na uchopenie dobrých nápadov na zlepšenie kvality života v regióne, ale aj možnosť získať ďalšie skúsenosti v oblasti prezentovania, koncipovaní myšlienok, písania projektov alebo aj práci v tíme.

      V tomto ročníku súťaže dostane TOP 10 tímov balíček workshopov, ktoré budú viesť profesionáli vo svojich odboroch – či už na akademickej pôde alebo z reálneho businessu. Cieľom je ponúknuť študentom poznatky, ktoré budú tvoriť kvalitný základ ich nápadom pre budúcnosť.

      Súťaž prebieha pod záštitou dekana Ekonomickej fakulty TUKE doc.Michala Šoltésa a europoslanca Vladimíra Maňku, ktorý venoval hlavnú cenu súťaže – výlet do Európskeho parlamentu.

      Prihlášky súťaže je potrebné posielať do: 31.12.2018

     • Vznikla Ja Firma Dream Food

      22. októbra 2018 sa uskutočnilo ustanovujúce valné zhromaždenie Ja Firmy Dream Food študentov III.B triedy. Firma simuluje činnosť akciovej spoločnosti, základné imanie v hodnote 280 eur získala predajom 70 ks akcií v nominálnej hodnote 4,- €/ks. Predmetom podnikateľskej činnosti firmy je prevádzka školského bufetu, organizácia podujatí pre študentov školy a vývoj inovatívneho produktu. Na valnom zhromaždení sa zúčastnil ako hosť konzultant firmy p. Michal Martinko. Firme Dream Food želáme veľa podnikateľských úspechov a dosiahnutie zisku.

     • XVI. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem V4 v Košiciach

      Vo dňoch 17. – 18. októbra 2018 sa žiaci troch cvičných firiem z našej školy zúčastnili už 16. Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem V4.

      Obchodnú akadémiu Poprad zastúpili na veľtrhu žiaci IV. C triedy so svojimi troma cvičnými firmami: A & G AREA, s. r. o., Hotel Victory, s. r. o. a BATHRELAX – CF, s. r. o.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   • Sobota19. 1. 2019
  • Fotogaléria

   • Naša škola
   • 29.11.2007 - Burza informácií pre žiakov
   • 5. 11. 2007 - Beseda s europoslankyňou Z. Pleštinskou
   • Deň otvorených dverí 19. 10. 2007
   • Družob. stretnutie s OA Zlín - 7.-9. sept. 2007
   • Veľtrh cvičných firiem - 1. február 2007
   • Olympiáda v nem. jazyku - 11. jan. 2007
  • Staňte sa naším fanúšikom